Dilatatievoegen voor droogbouwsystemen voor vloerverwarming

Dilatatie voegen in droogbouw vloerverwarmingsystemen

Dit dilatatiesysteeem is een door MFH-Systems gepatenteerd systeem voor droogbouw vleorverwarmingssystemen.
De dilatatievoegen kunnen in het ontwerp van de droogbouw vloerverwarming meegenomen te worden.

De profielen zijn 80 cm lang en passen tussen een deuropening. Wanneer de voegen langer dienen te zijn, kunnen meerdere profielen eenvoudig achter elkaar gelegd worden.
Het advies is, om op elke afstand van maximaal 10 meter een dilatieprofiel aan te brengen.

Montage-instructies

Markeer het verloop van de dilatatie Lijm op de achterzijde van de eerste geprofileerde plaat in de aanbrengen. Profielverhogingen vlak met voorgetekende dilatatie op zijn plaats brengen en aandrukken.
Lijm bovenop het eerste profielplaatje aan de oppervlakte. Droge dekvloerelementen op maat maken, vlak met de dilatatievoeg uitlijnen en aandrukken. De tweede geprofileerde plaat wordt zo aangebracht dat de ruimte aan de voor- en zijkant van de plaat ten minste 10 mm bedraagt.
Lijm op oppervlak van het tweede profielplaatje aanbrengen.Let op: Er mag geen lijm in de dilatatie komen. Breng Compact Floor Pro12 op maat en verlijm deze op een afstand van ten minste 10 mm evenwijdig aan de dilatatie. NNa een droogtijd van 24 uur kan de vloerbedekking worden gelegd.(let op de vrijgegeven goedkeuringen m.b.t. de keuze van de lijm en gegevensbladen m.b.t. de vloerbedekkingen .).

Een dilatatievoeg is een voeg, die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen.
Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.
De vorm en afmetingen van de dilatatievoeg zijn afhankelijk van de grootte en het soort belasting, de gewenste waterdichtheid alsmede maximale verticale en horizontale bewegingen van de voeg.

Een veel voorkomende oorzaak van het krimpen en uitzetten van materiaal zijn o.m. de temperatuurwisselingen bij vloerverwarming.

Bij dilatatievoegen in vloeren worden zogenaamde dilatatievoegprofielen toegepast. Dilatatievoegprofielen worden traditioneel gemaakt in aluminium, verzinkt staal of corrosievast staal (RVS) eventueel in combinatie met een rubber harmonicavormig tussenprofiel.